Zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem od października wzrastają kryteria dochodowe w pomocy społecznej, będą wynosiły:

  1. a) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
  2. b) dla osoby w rodzinie – 528 zł;

Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645 zł miesięcznie.

Natomiast wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosiła 308 zł.

 

Dodatkowo Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń i wyniosą:

  • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – II etap.
  • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł)
  • zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.