W dniu 06.12.2018r. od godz. 09.30 do 14.00 w siedzibie Caritas przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z księdzem Danielem Marcinkiewicz uczestniczyli w wydawaniu  żywności osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym z terenu Bielawy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Łącznie wydano 78 paczek żywnościowych. Osobom chorym i niepełnosprawnym paczki żywnościowe dostarczono osobiście do ich miejsca zamieszkania.

Kolejne wydawanie żywności przewidziane jest na 24.01.2019r. dla większej liczby mieszkańców miasta.

 

 

OPS Bielawa