Zespól ds. Asysty Rodzinnej działający przy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie na rok 2020 zaplanował realizację projektu socjalnego „ Akademia czasu wolnego”. Ww. projekt ma na celu aktywizację rodziców i ich dzieci, by nauczyć ich nowych, ciekawych form spędzania czasu wolnego. W obecnych czasach obserwujemy nasilenie zjawiska rozluźnienia więzi rodzinnych. W dobie szybko rozwijającej się technologii rodzice i ich dzieci nie potrafią spędzać wspólnie czasu. Dzięki wzajemnej współpracy dzieci i ich rodziców należy się spodziewać odbudowania więzi rodzinnych, nauczenia rodziców, jak bez dużych nakładów finansowych atrakcyjnie spędzić czas wolny z dzieckiem.

W dniu 14.01.2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie, w ramach „ Akademii czasu wolnego” odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci. W spotkaniu wzięło udział 15 dzieci korzystających z zajęć arteterapii prowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, ich rodzice oraz 2 pracowników tut. Ośrodka.

Zabawa karnawałowa okazała się wspaniałą okazją do wspólnej zabawy, podczas której dzieci oderwały się od szarej, szkolnej rzeczywistości i przeniosły w świat fantazji, zabaw i konkursów z nagrodami. Ideą zabawy było wskazanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz propagowania właściwych wzorców rodzicielskich oraz krzewienia ducha zdrowej rywalizacji.

 

 

OPS Bielawa