Stan epidemii sprawił, że warunki naszego życia stały się niezwykle wymagające, a nawet trudne. Jest jednak cześć społeczeństwa dla której sytuacja zmieniła się w sposób dramatyczny. Dla nich wirus jest nieporównywalnie mniejszym zagrożeniem niż członkowie własnej rodziny, z którymi zostali zamknięci w przysłowiowych "czterech ścianach". Mowa o osobach doznających przemocy w rodzinie, którzy do tej pory izolowani i zastraszani przez jej agresywnych członków zostali odgrodzeni kolejnym murem od społeczeństwa, a w konsekwencji od pomocy. Mając na uwadze szczególną sytuację oraz powstałe na tym gruncie nowe potrzeby osób w tym trudnym położeniu powstała aplikacja mobilna "Twój Parasol". Stanowi ona narzędzie do szybkiego skorzystania z pomocy w kryzysowych sytuacjach m. in. błyskawicznego wybrania numeru do policji lub pogotowia ratunkowego, wysłania komunikatu alarmowego do wcześniej ustalonego adresu e-mail, wglądu do mapy z zaznaczonymi miejscami, w których jest świadczona pomoc. Ponadto aplikacja daje możliwości do notowania sobie ważnych informacji, które mogą się przydać w przyszłości. Bardzo dużym walorem aplikacji "Twój Parasol" jest jej dyskretny charakter. Na pulpicie telefonu jest ona wyświetlana w postaci danych pogodowych, dzięki czemu można z niej korzystać bez wzbudzania podejrzeń innych członków rodziny.