W dniu 30.05.2017 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie zorganizowali cykliczne spotkanie pt.:”Majówka 2017”. W spotkaniu wzieły udział dzieci wraz z rodzicami oraz seniorzy z Bielawskiego Klubu Seniora działającego przy tut. Ośrodku. Ideą „Majówki” było propagowanie wśród dzieci i seniorów zdrowego stylu życia, zachęcanie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców miasta.

Spotkaliśmy się w ogrodzie Ośrodka, aby uczestnicy zabawy „pod chmurką” mogli spędzić aktywnie czas. Dzieci wspólnie z pracownikami socjalnymi, wolontariuszami i seniorami chętnie bawiły się na świeżym powietrzu, biorąc udział w zabawie z chustą animacyjną „Klanza” oraz w grach ruchowych i zręcznościowych. Organizatorzy przygotowali grila i pieczone kiełbaski. Uczestnicy mogli wykazać się swoją zwinnością i zręcznością podczas zabawy z liną i w innych konkurncjach zręcznościowych. Wspólna zabawa dzieci i seniorów na świeżym powietrzu pozwoliła na aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego.

„Majówka” spełniła swoją rolę integracji pokoleń, a zamierzony przez organizatorów cel został osiągnięty.

Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Gawryckiemu za udzielenie wsparcia w zorganizowaniu cyklicznej „Majówki”.

 

OPS Bielawa