21 czerwca na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie odbył się cykliczny festyn integracyjny pod nazwą "Wakacje w kolorach tęczy". Uczestnikami były dzieci z bielawskich szkół, Przedszkola „Wesołe Krasnoludki” i Klubu Profilaktycznego „Puchatek” wraz z wychowawcami.

Oficjalnego otwarcia festynu dokonali: dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Robert Bąk wraz z sekretarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Panią Beatą Jagieła – Pastuszką. W festynie uczestniczyła również Pani Małgorzata Greiner – Zastępca Burmistrza Miasta Bielawa.

Celem festynu była integracja społeczności lokalnej przez wspólne uczestnictwo w zabawie, ucząc się przy tym zdrowych wzorców zachowań i obyczajowości kulturowej pozytywne kształtowanie relacji młodzieży. W spotkaniu wzięło udział około 100 dzieci w różnym wieku, uczniów ze szkół podstawowych z Bielawy. Zorganizowane gry i zabawy na świeżym powietrzu zwiększają poczucie bezpieczeństwa, poprawią nastrój i podnoszą gotowość do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Impreza została poprowadzona przez animatorów z „Tip Top English” Bielawa.

Głównymi atrakcjami imprezy były dmuchany zamek i cukrowa wata. Ponadto w trakcie zabawy dzieci brały aktywny udział w wielu zabawach i grach integracyjnych. Różnorodność atrakcji sprawił, że każde dziecko znalazło coś dla siebie.

Harce dały dzieciom wyzwoliły niesamowitą energię, umożliwiły wszystkim wspólną i aktywną zabawę bez rywalizacji. Przez cały czas trwania festynu dla najmłodszych przygotowany był słodki poczęstunek, a na koniec wspólnej zabawy – długo wyczekiwana pizza. Organizacja imprezy możliwa była dzięki dofinansowaniu Gminy Bielawa z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie.
Festyn wprowadził uczestników zabawy w sielankowy nastrój będący początkiem zbliżających się wakacji. Zorganizowany festyn spełnił oczekiwania jego organizatorów i uczestników zabawy.

 

WSZYSTKIM MAŁYM I DUŻYM MIESZKAŃCOM BIELAWY ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI.

OPS Bielawa