KontaktŚwiadczenia Rodzinne
Informacje:  Pokój nr 1 (parter)
Godziny przyjęć:
w poniedziałki, środy, czwartki
w godzinach 7:30 - 15:30
we wtorki w godzinach 7:30 - 16.30
oraz w piątek w godzinach 7:30 - 14:30

Telefon: 748 333 335 wew 101 lub 102

Dział zajmuje się sprawami dotyczącymi m.in. :

 • Zasiłku rodzinnego
 • Dodatku z tytułu urodzenia się dziecka
 • Dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatku z tytułu rozpoczęcia roku
 • Dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 • Dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Zasiłku pielęgnacyjnego
 • Świadczeń pielęgnacyjnych
 • Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • Specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Świadczeń rodzicielskich

Niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń alimentacyjnych

Dokumenty >>