Ułatwienia dostępu

Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

– wartość finansowania: 298 758,00 zł,
– całkowita wartość zadania: 298 758,00 zł.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Wsparciem zostanie objętych 21 osób, w tym:

 • 11 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;
 • 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 • 6 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz;
 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 • 1 dziecko do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 01.03.2024 r. do 08.03.2024 r.
w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek w godz. od 9:00 do 11:00 i od 14:00 do 15:30, we wtorek w godz. od 9:00 do 11:00 i od 14:00 do 16:30, w piątek
w godz. od 9:00 do 11:00 i od 14:00 do 14:30.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
  – edycja 2024.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością ” – edycja 2024.

Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 (parter, pokój nr 9),  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74 833 47 93 wew. 122.

Dodatkowe informacje oraz druki do pobrania ze strony BIP link ->

1. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024.

2. Karta zgłoszenia do Programu -AOOzN 2024.

3. Zakres czynności w ramach usług asystenta – AOOzN 2024.

4. Klauzula informacyjna RODO – AOOzN 2024.

5. Oświadczenie uczestnika dotyczące wskazania asystenta osobistego – AOOzN 2024.