Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

W dniu 24.01.2019 r. w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Medszkol” w Bielawie odbyło się spotkanie pn. „Koncert Kolęd”. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu socjalnego pod nazwą „ Seniorzy są wśród nas”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Spotkanie zorganizowano w partnerstwie z ZPO „MEDSZKOL” w Bielawie oraz Ekologiczną Szkołą Podstawową nr 7 z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie.

Celem spotkania było pielęgnowanie i kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych. Okres Bożego Narodzenia jest to szczególny czas by dzieci mogły odwiedzić pensjonariuszy, którzy na co dzień nie mają możliwości kontaktu z innymi, rozmów towarzyskich czy też obserwacji co dzieje się w środowisku, którego są mieszkańcami. Minione Święta Bożego Narodzenia były porą spokoju, miłości i pojednania, strojenia choinki, śpiewania kolęd, na które wszyscy czekają z utęsknieniem.

Wspólnie spędzony czas był dla wszystkich uczestników okazją do refleksji nad przemijającym czasem, do czynienia dobra dla innych ludzi.

W części artystycznej jako pierwsze wystąpiły dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy szkolnej prezentując polskie kolędy i pastorałki. Występ dzieci bardzo się podobał o czym świadczyły łzy wzruszenia i brawa pensjonariuszy. Podziękowania kierujemy w stronę nauczycielek, które przygotowały występ dzieci – Pani Izabeli Gawełek, Natalii Gawrysiak i Doroty Kornickiej. W następnej kolejności swój program artystyczny zaprezentowali seniorzy z ZPO, w trakcie śpiewania seniorów wspierały dzieci.

Po części artystycznej Pan Dyrektor tut. Ośrodka Pan Robert Bąk złożył życzenia dla całej społeczności zakładu i przybyłych gości. W trakcie spotkania znalazł się również czas na słodki poczęstunek.

Uważamy, że ten wyjątkowy koncert spełnił swoje zadanie – połączył artystycznie przedstawicieli różnych pokoleń, a zaprezentowany repertuar zadowolił niejednego słuchacza. Dostarczył wielu wzruszeń i radości.

 

OPS Bielawa