Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie przypomina, że od 01 lipca 2019 r można składać w formie elektronicznej (tj. za pomocą portalu emp@tia, bankowości elektronicznej lub PUE ZUS) wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego (500+) – od 01.07.2019r świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody rodziny,
  • świadczenia Dobry Start – świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia szkoły począwszy od klasy I szkoły podstawowej,
  • świadczeń rodzinnych (tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego) oraz
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 01 sierpnia 2019 r powyższe wnioski można będzie również pobrać i złożyć tradycyjnie czyli w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 20 w pok. nr. 1.Obsługa interesantów odbywać się będzie w godz. 08.00 –11.00 i 11.30 - 15.00 w poniedziałek, środę i czwartek, 08.00 – 11.00 i 11.30 – 16.00 we wtorek oraz 08.00 – 11.00 i 11.30 – 14.00 w piątek).

Jednocześnie Ośrodek informuje, że w okresie od 01.07.2019r do 18.07.2019r wpłynęło łącznie 2395 wniosków w tym:

  • 1551 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
  • 839 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz
  • 5 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków.

Do dnia 19.07.2019r (do godz. 12.00) rozpatrzono 275 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i przyznano 366 świadczeń na dzieci. Tutejszy Organ wypłacił już 174 świadczenia wychowawcze na podstawie zmienionych (obecnie obowiązujących) przepisów prawa. Wypłaty świadczenia wychowawczego realizowane są na bieżąco w terminach wskazanych w przesyłanych do wnioskodawców informacjach.

Ponadto rozpatrzono 236 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start i przyznano 291 świadczeń. Świadczenia Dobry Start będą wypłacane pod koniec miesiąca lipca 2019 r po otrzymaniu dotacji z Budżetu Państwa na ten cel.

 OPS Bielawa