Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 1 lipca istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosków o świadczenie „Dobry start”, świadczenia rodzinne (w tym specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Ważną informacją jest to, że nie będzie trzeba składać wniosków o 500+, ponieważ świadczenia przyznane w ubiegłym roku będą wypłacane aż do 31 maja 2021 r.          (Nabór nowych wniosków o 500+ rozpocznie się dopiero od 1 lutego 2021 r. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku ze zmianą sposobu sprawowania opieki nad dziećmi).

Wnioski elektroniczne o:

  • świadczenia dobry start „300+”można złożyć za pośrednictwem:
    - systemów teleinformatycznych banków
    - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl
    - platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue
  • świadczenia rodzinnemożna złożyć za pośrednictwem:

- portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnegomożna złożyć za pośrednictwem:

 - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz Dobry start. Z uwagi jednak na wciąż istniejące realne zagrożenie koronawirusem i trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemiologicznej, zachęcamy Państwa do składania wniosków przez internet, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Zwracamy jednak uwagę, że wnioski winny być właściwie wypełnione i zawierać wszystkie niezbędne dokumenty w celu ustalenia prawa do wnioskowanego świadczenia (sposób wypełniania wniosków oraz wymagane dokumenty nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego okresu). W przeciwnym razie zaistnieje konieczność uzupełnienia wniosku bądź dostarczenia dokumentów co może jednak wiązać się z koniecznością wizyty w tutejszym Organie.