Konsultanci na infolinii oferują pomoc informacyjną i wsparciową m.in. w sytuacjach:

  • przeżywania silnego stresu, 
  • obniżonego nastroju, depresji,
  • kłopotów w związku i relacjach z ludźmi, 
  • trudności wychowawczych, 
  • problemów w życiu zawodowym, 
  • nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą, 
  • uzależnienia, 
  • doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej.


Bezpłatna infolinia wsparciowa dla Kobiet
Bezpłatna infolinia wsparciowa dla Kobiet