W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 OPS Bielawa informuje: W okresie od dnia 13 października  2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez tut. ośrodek podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów 

 

Wszelkie dokumenty i wnioski do OPS w Bielawie należy składać
- elektroniczne ( tj. Bankowość elektroniczna, portal Empatia , e-Puap)
- za pośrednictwem poczty
- telefonicznie
- skrzynka pocztowa na budynku przy ul 3 Maja 20