Telefon zaufania nr: 535472733  funkcjonuje w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Bielawie, związku z coraz powszechniejszym problemem przemocy w rodzinie. Jest on adresowany do wszystkich osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Najmłodsi najdotkliwiej przeżywają konsekwencje doznawanej przemocy często nie mając świadomości, że są nią dotknięci. Należy w tym miejscu przypomnieć, że dziecko jest ofiarą przemocy również wtedy, gdy staje się mimowolnym obserwatorem awantur rodzinnych. W takiej sytuacji dzieci przeżywają przytłaczające emocje takie jak przerażenie i wściekłość, które ostatecznie zaburzają ich funkcjonowanie społeczne - dzieci w środowisku społecznym stają się w podobny sposób agresywne lub wycofane i zamknięte w sobie. Jest im niezwykle trudno mówić o doznawanej przemocy nawet wobec bliskich, którzy nie potrafią niejednokrotnie pomóc. Wobec tego stworzono telefon zaufania, który ma za zadanie ułatwić kontakt dzieci z osobą dla nich neutralną, która udzieli im wsparcia emocjonalnego i profesjonalnej pomocy.

 

Telefon zaufania obsługuje pracownik socjalny w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

 

Telefon jest również przeznaczony dla dorosłych, w tym dla rodziców oraz pracowników oświaty, którzy mają potrzebę omówienia ze specjalistą różnych wątpliwości dotyczących dziecka,
u którego zachodzi podejrzenie, że może być ofiarą przemocy.