Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, iż od 01.04.2021 r. można składać w formie tradycyjnej tj. papierowej wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw.500+) na okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 01.06.2021 r do 31.05.2022 r.

Ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Ośrodku. Dlatego też wnioski można pobrać:

  1. ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie www.opsbielawa.pl klikając w zakładkę „świadczenia wychowawcze 500+” a następnie postępują zgodnie z informacjami.

  2. Bezpośrednio ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

  3. w formie papierowej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie – wyłącznie od ul. 3 Maja 20 – wnioski będą wystawione przed budynkiem OPS.

 

Zachęcamy do drukowania wniosków we własnym zakresie.

 

Wypełnione druki należy wrzucać do skrzynki na korespondencję znajdującej się przed wejściem do budynku OPS zarówno od strony ul.3 Maja jak i ul. Wolności. Gotowe wnioski można również przesłać pocztą.

 

Informujemy jednocześnie, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem:

  1. bankowości elektronicznej

  2. platformy emp@tia

  3. platformy PUE ZUS

 

do czego serdecznie zachęcamy.