Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy

W ramach przeciwdziałania przemocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, w którym można skorzystać z poradnictwa psychologicznego i prawnego. W związku z pandemią COVID-19 wizyty są realizowane w formie telefonicznej. W celu umówienia się na rozmowę należy skontaktować się telefonicznie lub poprzez sms z wybranym specjalistą.

Poradnictwo psychologiczne – mgr Narek Macinkiewicz tel. 575 947 970 Poradnictwo prawne – adw. Tomasz Stefański tel. 573 225 926