Funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z pracownikami OPS Bielawa prowadzą akcję zima na terenie miasta Bielawa. Akcja ta skierowana jest do osób bezdomnych i nie radzących sobie życiowo i ma na celu pomoc w przetrwaniu tego ciężkiego okresu zimowego. Podczas prowadzonej akcji odwiedzane są miejsca gdzie można zastać osoby bezdomne tj. opustoszałe altany, pustostany, ogródki działkowe itp. W momencie kiedy takie osoby są zastane w tych miejscach proponowana jest im pomoc w postaci schroniska. Na terenie Bielawy funkcjonuje także ogrzewalnia przy ul. Brzeżnej 32.
W tym miejscu apelujemy do wszystkich mieszkańców Bielawy aby nie pozostawiali obojętni w momencie kiedy widzą osobę potrzebującą pomocy i zgłaszali ten fakt:

numer alarmowy Straży Miejskiej - 669-102-102

Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 74 8334 793

Komisariat Policji – tel.  47 87 544 00,  tel. 47 87 544 01