Zgodnie z założeniami Koncepcji Działań Profilaktycznych " Senior Online" już od 7 lutego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 9:00, prowadzone będą spotkania podczas których osoby uczestniczące będą mogły zadawać pytania prowadzącemu w postaci pisemnych komentarzy.

Celem działań jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Spotkania te mają na celu zapoznanie seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, taki jak oszustwa, kradzieże, czy rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa.
Seniorzy, którzy będą mieli możliwość uczestnictwa w takim spotkaniu profilaktycznym uzyskają informacje, do jakich zdarzeń z udziałem seniorów doszło na danym terenie.
Serdecznie zapraszamy.

Link do strony: https://www.youtube.com/watch?v=vAQ_98m_Ync