Dodatek osłonowy od 01.02.2022 roku

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 01.02.2022 roku w dalszym ciągu można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 października 2022 roku.

Wnioski złożone w powyższym terminie będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia a przysługujący dodatek wypłacony będzie jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 roku.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną od dnia 01.02.2022r Ośrodek będzie zamknięty dla klientów a obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach

  • od godz. 08:00 do godz 15:00 (w poniedziałek, środę i czwartek);
  • od godz. 08:00 do godz. 16:00 (we wtorek);
  • od godz. 08:00 do godz. 14:00 (w piątek)

poprzez pojedyncze wejście klienta do budynku od strony ul. 3 Maja oraz ul. Wolności (po jednej osobie z każdej strony).

Jednocześnie informujemy, że właściwie wypełniony wniosek można:

  • złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka (poprzez indywidualne wejście na teren budynku);
  • wrzucić do skrzynki na korespondencję znajdującą się zarówno od strony ul. Wolności jak i od strony ul. 3 Maja;
  • wysłać pocztą na adres Ośrodka, bądź
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną  a wniosek opatruje się wówczas kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski natomiast dostępne są w siedzibie Ośrodka jak i na stronie intrenetowej www.opsbielawa.pl w odpowiedniej zakładce.