Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu zaprasza na dyżury

telefoniczne, podczas których pracownicy ZUS będą udzielali informacji

związanych ze świadczeniem wychowawczym 500 + i Rodzinnym Kapitałem

Opiekuńczym.

 

 

 

Harmonogram dyżurów:  

 

7 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293

 

8 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293

 

9 lutego 2022 r., godz. 9:00 - 12:00, tel. 74 64 97 293

 

14 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293

 

15 lutego 2022 r., godz. 12:00 - 14:00, tel. 74 64 97 293

 

16 lutego 2022 r., godz. 10:00 - 12:00, tel. 74 64 97 660

 

17 lutego 2022 r., godz. 12:00 - 14:00, tel. 74 64 97 293    

 

        

 

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyznaje i wypłaca świadczenia dla rodziny.

Wnioski można składać tylko elektronicznie.

 

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski z programu ?Rodzina 500 plus? na nowy

okres świadczeniowy.