Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje o możliwości nieodpłatnego skorzystania z usług opieki na odległość poprzez wykorzystanie tzw. „opaski bezpieczeństwa” w ramach realizowanego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II.

 

Program adresowany jest do osób w wieku powyżej 65 roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Mogą być to zarówno seniorzy prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe jak i mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Zadania w ramach Programu będą realizowane do 31 grudnia 2022 roku.

 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 (pok. 8 i pok. 9).

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem telefonu: 748 -334 -793 wew. 122.

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

 

 

 

Dokumenty do pobrania;

1. Regulamin kwalifikacji do Programu Pobierz

2. Karta zgłoszenia do Programu Pobierz