Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, iż realizuje wypłatę dodatku węglowego o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku dla mieszkańców Gminy Bielawa.
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy przysługuje bez względu na dochód gospodarstwa domowego, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Jednocześnie prosimy o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który mają być przekazywane środki oraz wpisywanie numeru telefonu kontaktowego.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 pok. nr 7 (parter):
- w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 08:00 do 15.00
- we wtorek w godzinach od 08:00 do 16.00
- w piątek w godzinach od 08:00 do 14.00.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny pod linkiem - https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf
Klauzula RODO - Pobierz