Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, iż realizuje wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG) [zwany dalej dodatkiem dla gospodarstw domowych] o którym mowa w ustawie z dnia 20 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla mieszkańców Gminy Bielawa.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje bez względu na dochód gospodarstwa domowego, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły stosowane do ogrzewania paliwo.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11.08.2022 roku.

Jednocześnie prosimy o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który mają być przekazywane środki oraz wpisywanie numeru telefonu kontaktowego.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego i węglowego, będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 pok. nr 7 (parter):
- w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 07:30 do 15.00
- we wtorek w godzinach od 07:30 do 16.00
- w piątek w godzinach od 07:30 do 14.00.

Wzór wniosku: pobierz