Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 01.12.2022 roku przyjmuje wnioski na dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Wnioski można składać do dnia 01.02.2023 roku:
1. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20, pok. nr 7 /parter/ w godzinach:
    • od 08:00 do godz. 15:00 w poniedziałek, środę i czwartek
    • od 08:00 do godz. 16:00 we wtorek
    • od 08:00 do godz. 14:00 w piątek
2. przesłać pocztą tradycyjną, lub
3. elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Wzór wniosku: pobierz
Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny