Od dnia 01.01.2023 r. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą świadczone przez firmę Optima Care Sp. z o.o. Nr kontaktowy 510 012 102