NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 1 lipca istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosków o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy a także świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024.


Wnioski elektroniczne o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można złożyć za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl.

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024.

Wnioski można będzie składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 pok. nr 1 (parter) w:
- poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 07.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 15.30
- wtorek w godz. od 07.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 16.30
- piątek w godz. od 07.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 14.30.

Wnioski winny być właściwie wypełnione i zawierać wszystkie niezbędne dokumenty w celu ustalenia prawa do wnioskowanego świadczenia (sposób wypełniania wniosków oraz wymagane dokumenty nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego okresu). Kryterium dochodowe jakie należy spełnić aby uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych to kwota:

- 674,00 zł netto na osobę w rodzinie;
-
764,00 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (kryterium również do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO).

Natomiast od 01 października 2023 roku kryterium dochodowe do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 zostaje podniesione i wynosić będzie 1209,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe ustalane jest na podstawie dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny z roku 2022 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego od roku 2022 do chwili złożenia wniosku.