ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024
 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).


Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza rozeznanie w zakresie występujących potrzeb na tego rodzaju wsparcie w Gminie Bielawa. Na tej podstawie będziemy aplikować o środki
w ramach Programu na rok 2024. Zgłoszenie chęci udziału nie jest równoznaczne z kwalifikacją do Programu.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20, 58-260 Bielawa: Zespół ds. Usług Opiekuńczych (parter pok. 8 i pok. 9) lub telefoniczny 74 8334 793 wew. 120 i 122.