Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji KURATORA dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Kuratorowi za pełnienie tej funkcji przysługuje wynagrodzenie. Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie lub pisemnie na adres:
OPS Bielawa ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa tel. 74 833 47 93 lub pocztą elektroniczną na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                                                                        OPS Bielawa

W dniu 30.05.2017 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie zorganizowali cykliczne spotkanie pt.:”Majówka 2017”. W spotkaniu wzieły udział dzieci wraz z rodzicami oraz seniorzy z Bielawskiego Klubu Seniora działającego przy tut. Ośrodku. Ideą „Majówki” było propagowanie wśród dzieci i seniorów zdrowego stylu życia, zachęcanie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców miasta.

Spotkaliśmy się w ogrodzie Ośrodka, aby uczestnicy zabawy „pod chmurką” mogli spędzić aktywnie czas. Dzieci wspólnie z pracownikami socjalnymi, wolontariuszami i seniorami chętnie bawiły się na świeżym powietrzu, biorąc udział w zabawie z chustą animacyjną „Klanza” oraz w grach ruchowych i zręcznościowych. Organizatorzy przygotowali grila i pieczone kiełbaski. Uczestnicy mogli wykazać się swoją zwinnością i zręcznością podczas zabawy z liną i w innych konkurncjach zręcznościowych. Wspólna zabawa dzieci i seniorów na świeżym powietrzu pozwoliła na aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego.

„Majówka” spełniła swoją rolę integracji pokoleń, a zamierzony przez organizatorów cel został osiągnięty.

Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Gawryckiemu za udzielenie wsparcia w zorganizowaniu cyklicznej „Majówki”.

 

OPS Bielawa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy (1 etat)

I. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

1. Posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.  Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Więcej...

OPS Belawa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy (1 etat)

I. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

1. Posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.  Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Więcej...

 

„Bielawski Klub Seniora” działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, prowadzony przez pracownika socjalnego Małgorzatę Jędrasik, dnia 25.04.2017 r. przygotował „Śniadanie Wielkanocne”-  choć trochę spóźnione to bardzo udane.Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Bąk, wraz z prowadzącą – Małgorzatą Jędrasik, przywitali Seniorów i złożyliwszystkim świąteczne życzenia. Wspólny posiłek, wymiana poglądów i tradycji wielkanocnych, a także wspólne wspomnienia przedłużyły świąteczny nastrój wśród uczestników.Wesołe wiersze i piosenki oraz świąteczna dekoracja stołu wprowadziły wszystkich zebranych w świąteczny klimat.
Miła atmosfera, oraz mile spędzony czas w gronie przyjaciół sprawiły, iż Seniorzy nie mogą doczekać się kolejnego Śniadania Wielkanocnego.

OPS Bielawa

 

Kurs samoobrony dla pracowników socjalnych został zrealizowany w ramach „Projektu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osobistego dla pracowników socjalnych ”.

Głównym celem zajęć było doskonalenie kompetencji pracowników socjalnych OPS w Bielawie w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo, szczególnie w kontakcie z tzw. „trudnym klientem”. Szkolenie dzięki wieloaspektowemu ujęciu tematu bezpieczeństwa zarówno pod kątem psychologicznym (radzenie sobie z trudnym, agresywnym klientem), a także dzięki zajęciom z samoobrony, miało za zadanie przygotowanie pracowników do radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy zawodowej. Pod okiem policyjnego instruktora uczestnicy szkolenia poznali sposoby i techniki obezwładniania osoby wykorzystywane w sytuacjach wysokiego ryzyka z udziałem tzw. „trudnego klienta”.

Zajęcia, w sposób bardzo profesjonalny, prowadził Kierownik Posterunku Policji w Pieszycach st. asp. Grzegorz Długaszwski. Uczestnicy kursu  z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach, a poznane techniki, jeśli zajedzie taka potrzeba, będą mogli wykorzystać w codziennej pracy.  Mamy jednak nadzieję, że nigdy to nie będzie potrzebne.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy naszej Policji za zorganizowanie szkolenia.

OPS Bielawa

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bielawy, zmienia się godziny pracy Ośrodka.

 Od 1 listopada 2016 roku Ośrodek będzie czynny wg następującego porządku:

Poniedziałki – 07:30 – 15:30;
Wtorki – 07:30 – 16:30;
Środy – 07:30 – 15:30;
Czwartki – 07:30 – 15:30;
Piątki – 07:30 – 14:30;