Szanowni Państwo, trwają prace nad nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielawa. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Miasta na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w naszej Gminie oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu w sferze społecznej. Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielawa do 2030 roku. Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu. Link do ankiety
Terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi :
Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
    1. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.                                                         
    2. do 15 lipca 2022r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
    3. wniosek o świadczenie pieniężne, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 30 czerwca 2022 r. składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022r.
    4. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w punkcie 2 i 3, pozostawia się bez rozpoznania.

Do 15 lipca 2022 r. osoby, które udzielały schronienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mają czas na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu. Wniosek powinien być złożony na formularzu, który jest określony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r. – jednak musi to być druk obowiązujący przed jego zmianą, która nastąpiła od 30 kwietnia br.
Nowelizacja reguluje też inne terminy dotyczące składania wniosków o świadczenie 40 zł. Zakłada bowiem, że formularze, które obejmują okres do dnia jej wejścia w życie, a więc do 30 czerwca, można składać tylko do 31 lipca br.
To oznacza, że jeśli np. ktoś gościł u siebie uchodźców do 30 czerwca, i jeszcze nie złożył wniosku, to ma na to czas do końca lipca. Gdy zrobi to 1 sierpnia, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.
Z kolei w przypadku osób, które w dalszym ciągu zapewniają schronienie uchodźcom (co do zasady świadczenie przysługuje za 120 dni, które są liczone od dnia przyjazdu do Polski), będzie miał zastosowanie przepis mówiący, że wniosek składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym udzielano zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców np. do 7 lipca, to będzie mógł złożyć wniosek do 7 sierpnia. Gdy zrobi to później, nie otrzyma zapłaty.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw                                                            
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1383

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje o możliwości nieodpłatnego skorzystania z usług opieki na odległość poprzez wykorzystanie tzw. „opaski bezpieczeństwa” w ramach realizowanego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II.

 

Program adresowany jest do osób w wieku powyżej 65 roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Mogą być to zarówno seniorzy prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe jak i mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Zadania w ramach Programu będą realizowane do 31 grudnia 2022 roku.

 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 (pok. 8 i pok. 9).

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem telefonu: 748 -334 -793 wew. 122.

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

 

 

 

Dokumenty do pobrania;

1. Regulamin kwalifikacji do Programu Pobierz

2. Karta zgłoszenia do Programu Pobierz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji KURATORA dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu.

Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie lub pisemnie na adres: OPS Bielawa ul. 3 Maja 20, 58-260 Bielawa tel. 74 833 47 93 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informujemy, iż w w najbliższy poniedziałek 6 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 rozpocznie się spotkanie, szkolenie z policjantem w ramach Wojewódzkiej Koncepcji Działań Profilaktycznych „Senior Online".

Podczas spotkania osoby uczestniczące będą mogły zadawać pytania prowadzącemu w postaci pisemnych komentarzy. Transmisja Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie zaplanowana na dzień 6 czerwca dostępna będzie pod linkiem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od dnia 17.03.2022 roku ulegają zmianie godziny obsługi Interesantów Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Nowe godziny przyjmowania klientów przedstawiają się następująco:

  • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 07:30 – 10:00 oraz 14:00 – 15:30
  • wtorek w godz. 07:30 – 10:00 oraz 14:00 - 16:30
  • piątek w godz. 07:30 – 10:00 oraz 14:00 – 14:30