Konsultanci na infolinii oferują pomoc informacyjną i wsparciową m.in. w sytuacjach:

  • przeżywania silnego stresu, 
  • obniżonego nastroju, depresji,
  • kłopotów w związku i relacjach z ludźmi, 
  • trudności wychowawczych, 
  • problemów w życiu zawodowym, 
  • nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą, 
  • uzależnienia, 
  • doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie

Więcej informacji na stronie BIP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 1 lipca istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosków o świadczenie „Dobry start”, świadczenia rodzinne (w tym specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wyzwanie przyjęte !

Serdecznie dziękujemy za nominacje od Stowarzyszenie Nowa Nadzieja do wykonania #GaszynChallange.  Wspieramy Mii z Wrocławia , strona do zbiórki https://www.siepomaga.pl/mia-sma.

 

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się na Biuletyn Informacji Publicznej

 

OPS Bielawa

Stan epidemii sprawił, że warunki naszego życia stały się niezwykle wymagające, a nawet trudne. Jest jednak cześć społeczeństwa dla której sytuacja zmieniła się w sposób dramatyczny. Dla nich wirus jest nieporównywalnie mniejszym zagrożeniem niż członkowie własnej rodziny, z którymi zostali zamknięci w przysłowiowych "czterech ścianach". Mowa o osobach doznających przemocy w rodzinie, którzy do tej pory izolowani i zastraszani przez jej agresywnych członków zostali odgrodzeni kolejnym murem od społeczeństwa, a w konsekwencji od pomocy. Mając na uwadze szczególną sytuację oraz powstałe na tym gruncie nowe potrzeby osób w tym trudnym położeniu powstała aplikacja mobilna "Twój Parasol". Stanowi ona narzędzie do szybkiego skorzystania z pomocy w kryzysowych sytuacjach m. in. błyskawicznego wybrania numeru do policji lub pogotowia ratunkowego, wysłania komunikatu alarmowego do wcześniej ustalonego adresu e-mail, wglądu do mapy z zaznaczonymi miejscami, w których jest świadczona pomoc. Ponadto aplikacja daje możliwości do notowania sobie ważnych informacji, które mogą się przydać w przyszłości. Bardzo dużym walorem aplikacji "Twój Parasol" jest jej dyskretny charakter. Na pulpicie telefonu jest ona wyświetlana w postaci danych pogodowych, dzięki czemu można z niej korzystać bez wzbudzania podejrzeń innych członków rodziny.