Gmina Bielawa w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 planuje ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Program realizowany będzie w 2023 roku.
Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną i zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.
Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny. Każda zakwalifikowana osoba w ramach programu będzie mogła otrzymać pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej w wymiarze maksymalnie do 240 godzin w trakcie trwania Programu.
Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa: Zespół ds. Usług Opiekuńczych (parter pok. 8 i pok. 9) lub pod nr telefonu 74 8334 793 wew. 120 i 122.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023
Gmina Bielawa w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 planuje ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta.

Program realizowany będzie w 2023 roku.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.
Program adresowany jest do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne),
które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta w szczególności obejmują pomoc w:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
3. załatwianiu spraw urzędowych,
4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do lub z  placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa: Zespół ds. Usług Opiekuńczych (parter pok. 8 i pok. 9) lub pod nr telefonu 74 8334 793 wew. 120 i 122.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asys

W dniu 07.11.2022 r. o godzinie 9:00 rozpocznie się kolejne spotkanie, szkolenie z policjantem w ramach Wojewódzkiej Koncepcji Działań Profilaktycznych „Senior Online”.

Transmisja Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie dostępna będzie pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=Lrn0d3matq4

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, iż realizuje wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG) [zwany dalej dodatkiem dla gospodarstw domowych] o którym mowa w ustawie z dnia 20 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla mieszkańców Gminy Bielawa.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje bez względu na dochód gospodarstwa domowego, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły stosowane do ogrzewania paliwo.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11.08.2022 roku.

Jednocześnie prosimy o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który mają być przekazywane środki oraz wpisywanie numeru telefonu kontaktowego.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego i węglowego, będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 pok. nr 7 (parter):
- w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 07:30 do 15.00
- we wtorek w godzinach od 07:30 do 16.00
- w piątek w godzinach od 07:30 do 14.00.

Wzór wniosku: pobierz

Szanowni Państwo, trwają prace nad nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielawa. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Miasta na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym zapraszamy Państwa w okresie od 05 do 30 września 2022 roku na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielawa. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz zgłaszania opinii na formularzu.

Wypełniony formularz można wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wrzucić do skrzynki pocztowej na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 20 Bielawa lub złożyć w siedzibie OPS w godzinach od 7.30 – 15.30 w poniedziałek, środę oraz czwartek, 7.30 – 16.30 we wtorek oraz od 7.30 do 14.30 w piątek.​

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielawa - dokument do pobrania (pobierz)
Formularz zgłaszania opinii - pobierz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, iż realizuje wypłatę dodatku węglowego o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku dla mieszkańców Gminy Bielawa.
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy przysługuje bez względu na dochód gospodarstwa domowego, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Jednocześnie prosimy o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który mają być przekazywane środki oraz wpisywanie numeru telefonu kontaktowego.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 pok. nr 7 (parter):
- w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 08:00 do 15.00
- we wtorek w godzinach od 08:00 do 16.00
- w piątek w godzinach od 08:00 do 14.00.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny pod linkiem - https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf
Klauzula RODO - Pobierz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina, iż od 01.07.2022 roku w formie elektronicznej a od 01.08.2022 roku w postaci tradycyjnej (tj. papierowej) można składać na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy wnioski o ustalenie prawa do :

1. Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – obowiązuje kryterium dochodowe które wynosi 674,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 764,00 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego;

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy -  obowiązuje kryterium dochodowe które wynosi 764,00 zł netto na osobę w rodzinie;

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego -  obowiązuje kryterium dochodowe które wynosi 900,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Dla pkt 1 i 3 obowiązuje również mechanizm „złotówka za złotówkę” (czyli kryterium dochodowe może zostać przekroczone i wówczas kwota świadczeń do wypłaty zostaje pomniejszona o kwotę przekroczonego kryterium dochodowego. Dla zasiłku rodzinnego i dodatków minimalna kwotą do wypłaty to 20,00 zł natomiast przy świadczeniach z funduszu ali8mentacyjnego minimalna kwota wypłaty wnosi 100,00 zł).
Warunki nabywania prawa do świadczeń oraz wymagane dokumenty nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Rokiem bazowym przy ustalaniu prawa do powyższych świadczeń jest rok 2021 przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian i sytuacji bieżącej.