W dniu 30 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci. Inicjatorem spotkania byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z wolontariuszami.

Andrzejki są wspaniałą okazją do wspólnej zabawy, podczas której dzieci mogły się oderwać od szarej, szkolnej rzeczywistości i przenieść w świat fantazji. Ideą zabawy było wskazanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz propagowania właściwych wzorców rodzicielskich. W zabawie andrzejkowej wzięło udział około 70 dzieci.

Dzieci i wszystkich gości przybyłych na imprezę przywitała z-ca Burmistrza Bielawy - Pani Małgorzata Greiner oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Robert Bąk. Uczestnicy na początku zabawy odtańczyli wspólny taniec, później były przeprowadzone również gry i zabawy przy muzyce. Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania była fotobudka, która rozkręcała świetną zabawę. Dzieci przy wykonywaniu zdjęć miały masę śmiechu i dobrej zabawy. W trakcie Andrzejek dzieci miały zapewniony gorący poczęstunek – pizzę oraz słodycze i napoje. Dobrą zabawę zawdzięczamy grupie animatorów „Top art studio warsztaty wyobraźni” z Bielawy.

Zabawę andrzejkową zorganizowaliśmy dzięki dotacji uzyskanej w ramach Programu „Działając wspólnie dbamy o rodzinę”. Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie za udostępnienie sali na przeprowadzenie imprezy.

Dzisiejsze popołudnie upłynęło nam na wspólnych grach i zabawach, co sprawiło dzieciom wiele radości i z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci. Tegoroczne Andrzejki możemy uznać za udane, szkoda, że ten czas tak szybko minął… .

 

OPS Bielawa

We wtorek 14 listopada 2017 r. w Bielawskim Klubie Seniora działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie odbyła uroczystość z okazji Dnia Seniora. W tym roku wyjątkowa, bo jubileuszowa,  10 rocznica  powstania klubu.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: burmistrz Pan Piotr Łyżwa,

zastępca Pani Małgorzata Greiner, ks. Krzysztof Pełech, dyrektor OPS Pan Robert Bąk,

dyrektor ZOW Pani Grażyna Smolińska, a także Pani Elżbieta Niemczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, przy współpracy której wspomniany klub funkcjonuje. Nie zabrakło również oczywiście Pani Anny Petruk – poprzedniej dyrekcji OPS, inicjatorki utworzenia Bielawskiego Klubu Seniora.

Przedstawiciele samorządu przekazali tego dnia najlepsze życzenia dla seniorów. Burmistrz w szczególności podziękował za niesłabnącą aktywizacje seniorów oraz za aktywność w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Warto wspomnieć, że na co dzień pieczę nad sprawnym funkcjonowaniem Bielawskiego Klubu Seniora sprawuje Pani Małgorzata Jędrasik - pracownik socjalny z OPS w Bielawie.

Po części oficjalnej uroczystości, tradycyjnie już nastąpiła część artystyczna, podczas której grupa seniorów zaprezentowała swoje aktorskie talenty.

OPS Bielawa

 

 

Mowa o bielawskich funkcjonariuszach straży miejskiej, która od listopada br. wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie realizuje zaplanowane w ramach tegorocznej "Akcji Zima" zadania. Na czym one w praktyce polegają? 

Funkcjonariusze wspólnie z pracownikami OPS odwiedzają miejsca, w których mogą przebywać osoby potrzebujące lub też reagują na zgłoszenia bielawian o tego typu obiektach. Jednym z miejsc, w których mieszkają zimą bezdomni są opuszczone altanki. Jaka jest ewentualna forma pomocy dla nich? Przede wszystkim, jeśli osoby bezdomna wyrażą taką wolę, mogą zamieszkać w schronisku. Czy zaproponowana forma pomocy zostanie przyjęta – pozostaje już jednak indywidualną kwestią bezdomnego lub potrzebującego. 

Przypomnijmy, że w okresie od 1 października do 30 kwietnia na ulicy Brzeźnej funkcjonuje ogrzewalnia dla bezdomnych mieszkańców Bielawy. Skorzystać z niej może każda potrzebująca osoba. 

W imieniu straży miejskiej apelujemy także do mieszkańców, aby zwracać uwagę na bezdomnych, niestety często odurzonych czy pijanych, niezwłocznie dzwoniąc po pomoc. Numer alarmowy: Straż Miejska: 669 102 102.

 

W piątek 13 października w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie odbyło się organizowane przed sezonem zimowym już od kilku lat spotkanie pod nazwą "Akcja zima". W jego trakcie uczestnicy rozmawiali o formach pomocy dla bezdomnych w czasie mrozów, takich jak między innymi bezpłatne posiłki czy dach nad głową. 

Spotkanie poprowadził dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Robert Bąk, a uczestniczyli w nim między innymi: zastępca burmistrza Małgorzata GreinerJarosław Pilecki ze Spółdzielni Socjalnej Arte oraz Misji Nowa Nadzieja, komendant Komisariatu Policji w Bielawie - Tomasz Włodyga wraz z zastępca: Mariuszem Furgałą i funkcjonariuszką Moniką Chmielewską, dyrektor Wydziału Eksploatacji MZBM - Izabela Szygudzińska oraz komendant Straży Miejskiej Bielawy - Grzegorz Nowak. Podczas spotkania wzorem lat ubiegłych zaplanowano między innymi dowożenie bezdomnym ciepłych posiłków i napoi przez przedstawicieli Spółdzielni Socjalnej Arte wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji, a także rozmawiano o wszelkich możliwościach logistycznych przedsiewzięcia. Warto dodać, że w okresie od 1 października do 30 kwietnia na ulicy Brzeźnej funkcjonuje ogrzewalnia dla bezdomnych mieszkańców Bielawy. Skorzystać z niej może każda potrzebująca osoba. 

W imieniu policji i straży miejskiej apelujemy do mieszkańców, aby zwracać uwagę na bezdomnych, niestety często odurzonych czy pijanych, niezwłocznie dzwoniąc po pomoc. Numery alarmowe: Straż Miejska: 74 83-28-706, Policja: 74 833-42-11 i 833-42-08

 

 

W dniu 23 września 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie uczestniczył w organizowanym przez Gminę Bielawa już X Festynie Rodzinnym – „Bielawa Twój Dom”.

Pomimo opadów deszczu tut. Ośrodek oferował wspólne skręcanie zwierząt z balonów, układanie puzzli z motywami Bielawy oraz największą atrakcję na stoisku – fotobudkę,  w której można było się przebrać, zrobić i otrzymać bezpłatnie pamiątkowe zdjęcie. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie był również przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, który udzielał informacji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

OPS Bielawa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od dnia 19.09.2017 wydaje skierowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom , które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 do pracownika socjalnego z rejonu w godz. poniedziałek – piątek od 7.30 do 10.00 oraz poniedziałek, środa czwartek od 14.00 do 15.30, wtorek od 14.00 do 16.30, piątek od 14.00 do 14.30.

OPS Bielawa

Pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z wolontariuszami prowadzą cotygodniowe zajęcia arteterapii dla dzieci z Bielawy. Arteterapia to wyzwolenie aktywności twórczej w celu pokonywania własnych barier i wyrównywanie braków i ograniczeń psychofizycznych. Pozwala również w sposób atrakcyjny spędzić czas wolny.

Zajęcia w dniu 14.09.2017r. były rozpoczęciem nowego roku szkolnego z arteterapią. Miały one zachęcić dzieci do pożegnania wakacji i z uśmiechem na twarzy wkroczyć w nowy rok szkolny.

W ramach zajęć dzieci zrobiły kolorowe plany lekcji w dowolnie wybranej formie plastycznej.

Uważamy, że swobodna ekspresja twórcza dzieci pozwala na ujawnienie i uzewnętrznienie ich prawdziwych emocji i uczuć. Każdy proces twórczy, który prowadzi do korzystnych zmian w zachowaniu i postawie uczestników wobec siebie i innych osób wynika z wrodzonej potrzeby wyrażania siebie i swych przeżyć.

W trakcie spotkania wspominaliśmy minione wakacje konsumując pyszną pizzę.

Informujemy, że mieszkańcy Bielawy i ich dzieci mogą w Ośrodku Pomocy Społecznej skorzystać z bezpłatnej, bogatej oferty dla mieszańców Bielawy i ich dzieci min.:

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, w każdy piątek godzina 10:00

- arteterapia – w każdy czwartek godz. 16:00

- korepetycje dla dzieci ze szkół podstawowych w każdy czwartek godz. 16:00

- poradnictwo psychologiczne – po wcześniejszym umówieniu się

Wszelkie informacje na temat powyższych zajęć można uzyskać pod numerem tel. 74 8334793

OPS Bielawa