W dniu 10 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci. Inicjatorem spotkania byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

Świąteczny czas „Mikołajki” to wspaniała okazją do wspólnej zabawy, podczas której dzieci mogły się oderwać od szarej, szkolnej rzeczywistości i przenieść w świat fantazji. Ideą zabawy było wskazanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz propagowania właściwych wzorców rodzicielskich. W zabawie mikołajkowej wzięło udział około 100 dzieci.

Dzieci i wszystkich gości przybyłych na imprezę przywitali pracownicy socjalny z OPS w Bielawie oraz animatorzy z Klubu Animacji Dziecięcych PESTKA z Dzierżoniowa. Uczestnicy na początku zabawy odtańczyli wspólny taniec, później były przeprowadzone również gry i zabawy przy muzyce. Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania był Święty Mikołaj, który wręczał dzieciom prezenty. W trakcie zabawy mikołajkowej dzieci miały zapewniony słodki poczęstunek – i napoje.

Zabawę mikołajkową zorganizowaliśmy dzięki dotacji uzyskanej z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie. Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie za udostępnienie sali na przeprowadzenie imprezy oraz właścicielowi Sklepu „Kaprys” w Bielawie za pomoc rzeczową.

Dzisiejsze popołudnie upłynęło nam na wspólnych grach i zabawach, co sprawiło dzieciom wiele radości i z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci. Tegoroczne Mikołajki możemy uznać za udane, szkoda, że ten czas tak szybko minął… .

 

 

 

OPS Bielawa

 

W dniu 06.12.2018r. od godz. 09.30 do 14.00 w siedzibie Caritas przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z księdzem Danielem Marcinkiewicz uczestniczyli w wydawaniu  żywności osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym z terenu Bielawy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Łącznie wydano 78 paczek żywnościowych. Osobom chorym i niepełnosprawnym paczki żywnościowe dostarczono osobiście do ich miejsca zamieszkania.

Kolejne wydawanie żywności przewidziane jest na 24.01.2019r. dla większej liczby mieszkańców miasta.

 

 

OPS Bielawa


Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - Wydział III Rodzinny
i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji
KURATORA dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz OPIEKUNA dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Kuratorowi za pełnienie tej funkcji przysługuje wynagrodzenie.

Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie lub pisemnie na adres:

OPS Bielawa
ul. 3 Maja 20
58-260 Bielawa
tel. 74 833 47 93

lub pocztą elektroniczną na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                                                                        OPS Bielawa

 

Zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem od października wzrastają kryteria dochodowe w pomocy społecznej, będą wynosiły:

  1. a) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
  2. b) dla osoby w rodzinie – 528 zł;

Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645 zł miesięcznie.

Natomiast wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosiła 308 zł.

 

Dodatkowo Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń i wyniosą:

  • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – II etap.
  • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł)
  • zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.

 

 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie - Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej wraz z wolontariuszami tut. Ośrodka w ramach działań środowiskowych zorganizował ognisko dla dzieci z Bielawy pod hasłem „ Bezpieczny powrót do szkoły”. 
  W dniu 07.09.2018 r. udaliśmy się z dziećmi i ich rodzicami na teren „ Leśnego Dworku”. W miejscu do tego przeznaczonym zostało rozpalone ognisko przy którym wspólnie biesiadowaliśmy, smażyliśmy kiełbaski. Dzieci opowiadały jak spędziły wakacje, chętnie dzieliły się swoimi wspomnieniami.
  W trakcie spotkania odbyła się również prelekcja przeprowadzona przez funkcjonariusza Komisariatu Policji w Bielawie Pana Sławomira Bernacika. Policjant przedstawił dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po mieście, zwrócił uwagę na zagrożenie jakie może nieść nieprzestrzeganie przez pieszych przepisów ruchu drogowego. Dzieci słuchały z wielką uwagą, otrzymały bransoletki i breloczki odblaskowe.
 Mamy nadzieję, że dzięki takim zajęciom dzieci zgłębią wiedzę na temat własnego bezpieczeństwa.Wycieczka była wspaniałą lekcją o bezpieczeństwie oraz możliwością aktywnego spędzenia czasu wolnego wraz z rodzicami.OPS Bielawa

OPS Bielawa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie - Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej od września br. będzie organizować dla dzieci z naszego miasta cykliczne spotkania edukacyjne pn. ”Poznajemy zawody”. W dniu 11.09.2018 r. udaliśmy się z wizytą do Komisariatu Policji w Bielawie, aby zobaczyć jak wygląda praca Policjanta. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom zawodu Policjanta, a także zwrócenie uwagi na to jak ważną rolę pełni on w społeczeństwie.Funkcjonariusz Policji Pan Arkadiusz Szachniewicz opowiedział na czym polega ich praca.
 Dzieci słuchały z wielką uwagą, ale największą radość sprawiło najmłodszym spędzenie kilku minut  w radiowozie policyjnym.Mamy nadzieję, że dzięki takim zajęciom, na pewno żaden z maluchów nie będzie obawiał się spotkania z funkcjonariuszem. Policjant będzie się im kojarzył jako osoba, do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc oraz, że nie należy się go bać. Wycieczka była wspaniałą lekcją o bezpieczeństwie oraz niesamowitym przeżyciem dla każdego dziecka.OPS Bielawa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina osobom zainteresowanym zamieszkałym na terenie Gminy Bielawa skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 września do 17 września 2018 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2018 r.

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 u pracowników socjalnych na parterze, w pok. nr 13 I piętro, na stronie internetowej OPS Bielawa.

Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie - 74 833 47 93 (wewn. 110).

Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania tutaj.