Kontakt

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu co drugi wtorek w godzinach od 16.00 – 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bielawie ul. Waryńskiego 50.

Informacje ogólne

Już 9 lat przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie działa Bielawski Klub Seniora. Klub został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego seniorów, przełamywaniu izolacji i samotności z jaką często borykają się ludzie starsi. Spotkania mają na celu integrować seniorów, co wpływa korzystnie na ich psychikę i zwalnia procesy starzenia. Seniorzy rozwijają swoje zainteresowania i razem z ludźmi w podobnym wieku miło spędzają czas. Biorą czynny udział w życiu kulturalnym miasta i gminy.
W Klubie organizowane są zabawy, andrzejki, karnawał, ostatki, obchodzone są imieniny uczestników, dzielimy się jajkiem, opłatkiem, organizowane są ogniska, wyjścia do muzeum i inne imprezy cykliczne.
Klub Seniora jest grupą nieformalną prowadzoną przez samych seniorów i pracownika socjalnego tut. Ośrodka.

Bielawski Klub Seniora po dziewięciu latach swojego istnienia stał się grupą przyjaciół, zawsze otwartą na przyjęcie w swoje szeregi nowych członków. Z radością zapraszamy każdego chętnego do udziału w spotkaniach.

CHCESZ...

  • miło spędzić wolny czas
  • poznać nowych przyjaciół
  • podzielić się swoimi doświadczeniami
  • nie czuć się samotnym