Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zaprasza na spotkania

 

Bielawskiego Klubu Seniora

 

Spotkania odbywają się co drugi wtorek w godzinach od 16.00 – 18.00

na terenie Górnej części Bielawy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bielawie
ul. Waryńskiego 50

 


Informujemy, że najbliższe spotkanie odbędzie się

26 września 2017 r. we wtorek o godzinie 16,00

w Szkole Podstawowej Nr 4

 

Wszelkich informacji udziela P. Małgorzata Jędrasik tel. 74 8224 -793 wew. 120

W dniach 30.03 i 06.04.2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej - Zespół ds. Asysty Rodzinnej wraz z wolontariuszami tut. Ośrodka w ramach zajęć Arteterapii zorganizował cykliczne warsztaty dla dzieci i rodziców pn. „Wielkanoc się zbliża".

Uczestnicy spotkania wykonali ozdoby wielkanocne, dzieci zapoznały się z tradycją Świąt Wielkanocnych. Warsztaty były doskonałą okazją do zacieśnienia więzi emocjonalnych między dziećmi i rodzicami oraz spędzenia wspólnie czasu wolnego.

Zajęcia dostarczyły wiele radości dzieciom, rodzicom i organizatorom.

OPS Bielawa

W dniu 28.03.2017 r. pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie, psycholog Pani Olga Szewrańska i asystent rodziny Pani Monika Szulc – Bernacik już po raz czwarty przeprowadzili warsztaty pn. „Stop Cyberprzemocy” w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przemocy z użyciem mediów elektronicznych. Uczestnikami zajęć byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.

Media społecznościowe i sieć stanowią dziś nieodłączną część życia młodych ludzi. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z formami zjawiska cyberprzemocy, skutkami jakie ponoszą jego ofiary oraz konsekwencjami prawnymi dla sprawców. Prowadzący przedstawili sposoby reagowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. Uczniowie pracując w grupach metodą „burzy mózgów”, wykazali się kreatywnością i twórczym myśleniem.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych.

Mamy nadzieję, że cykliczne zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy uwrażliwią naszą młodzież na to zjawisko.

OPS Bielawa

 

W dniu 16 marca 2017 r. w ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie odbyły się cykliczne zajęcia edukacyjno - integracyjne dla dzieci pn. „Dzień św. Patryka”- patrona Irlandii. Dzień 17 marca jest świętem narodowym i religijnym Irlandii, które zwiastuje nadejście wiosny. Pracownicy Ośrodka zadbali o dekoracje w kolorze zielonym z motywem koniczyny.
Uczestnicy spotkania mieli tego dnia zielony akcent ubrania lub balon w kolorze zielonym, tak jak każe tradycja dnia św. Patryka. Dzieci miały możliwość poznania tradycji, zwyczajów i kultury panującej w innych krajach.
Jak co roku w trakcie spotkania dzieci wyruszyły korowodem na poszukiwanie legendarnego skarbu, aby przechytrzyć złośliwego skrzata Leprikona. Zabawa w poszukiwaczy skarbów okazała się bardzo fascynująca. Uczestnicy odnaleźli ukryty skarb. Później dzieci bawiły się wspólnie z rodzicami. Była to okazja do spędzania wolnego czasu, wzmocnienia więzi rodzinnych. Wszyscy uczestnicy razem spędzili aktywny czas na grach i zabawach.
 
OPS Bielawa
W dniu 09.02.2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie w ramach zajęć arteterapii odbyły się warsztaty dogoterapeutyczne. Celem spotkania było pokazanie dzieciom, jak można wykorzystać umiejętności psa do zajęć edukacyjnych, a także zabawy. Pies o imieniu Kiara już od kilku lat jest przyzwyczajany do kontaktu z dziećmi. Podczas zajęć dzieci mogły poćwiczyć motorykę małą, naśladując zachowanie psa. Uczestnicy zostali pouczeni w jaki sposób zachowywać się, gdy mają do czynienia z nieznanym psem, albo w jaki sposób podchodzić do ulubionych piesków, aby ruch ich ciała został prawidłowo odebrany przez czworonoga. Dogoterapia jest spostrzegana jako bodziec towarzyszący, a przede wszystkim jako wspomaganie stosowane podczas zajęć edukacyjnych lub terapeutycznych. Podczas spotkania towarzystwo czterech łap miało funkcję edukacyjną. Podobnie jak na wszystkich zajęciach arteterapii nie mogło zabraknąć prac plastycznych. Dzieci na arkuszach papieru dowolnym stylem namalowały psa. Dziękujemy Pani Renacie Kamińskiej za przeprowadzenie zajęć Dogoterapii.

 
OPS Bielawa