Pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Pani Olga Szewrańska i Pan Wojciech Kubasik w okresie do sierpnia do grudnia 2016 r prowadzić będą zajęcia skierowane do kadry pedagogicznej bielawskich placówek oświatowych. Zajęcia będą składać się z dwóch etapów. W czasie etapu pierwszego prowadzone będą prelekcje dotyczące kwestii psychologicznych i terapeutycznych dotyczących dzieci krzywdzonych.

Prelekcje pod nazwą "Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego"

dotychczas  przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie (30.08.2016 r), Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie (06.09.2016 r) oraz w Ekologicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie (13.09.2016).

W drugim etapie nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni zostaną zapoznani z z technicznymi aspektami prowadzenia procedury "Niebieskie Karty" oraz z zadaniami nałożonymi na oświatę w związku z prowadzeniem procedury.

Szkolenia z w/w tematyki związane są z realizowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2019.