18 maja 2016 roku w  Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym w Bielawie przy ul. Wolności 114 odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane z okazji Dnia Matki, przypadającego na 26 maja i Dnia Ojca, przypadającego na 23 czerwca. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Pani Magdalena Brzuska, Wiesława Kawa, Urszula Rutkowska i Bożena Uznańska w partnerstwie z ZPO „MEDSZKOL” w Bielawie oraz Ekologiczną Szkołą Podstawową nr 7 w Bielawie.

Celem spotkania było rozwijanie u dzieci postaw prospołecznych, wrażliwości na potrzeby innych oraz okazanie wszystkim rodzicom szacunku i miłości oraz podziękowanie za trud włożony w wychowanie. Rodzic to synonim miłości i ciepła rodzinnego oraz wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne. Pensjonariuszom spotkanie dało możliwość uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.

Na początku spotkania głos zabrał Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Robert Bąk, który powitał wszystkich uczestników spotkania. Następnie uczniowie klasy III c i II e Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie pod opieką wychowawców Pani Jolanty Jasiak i Bożeny Halczuk zaprezentowali przygotowany z tej okazji program artystyczny pod nazwą "Nie ma jak u mamy".

By umilić pensjonariuszom ten wyjątkowy dzień, były tańce, wiersze i piosenki dla obojga rodziców. Dzieci pokazały jak wiele zawdzięczamy naszym mamom jak i jak ważna jest w naszym życiu. Pensjonariusze ZPO „Medszkol” przedstawili własny program artystyczny, który wyrażał uczucia nas wszystkich do swoich rodziców tych małych i tych sędziwych dzieci. Spotkanie upłynęło w ciepłej i serdecznej atmosferze.

Wizyta uczniów i ich popisy aktorskie sprawiły pensjonariuszom wiele radości. W oczach wielu z Nich zakręciła się łezka, a na twarzy zagościł radosny uśmiech. Na zakończenie spotkania były życzenia, laurki i kwiaty dla wszystkich rodziców,  słodki poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia.