W dniu 16 marca 2017 r. w ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie odbyły się cykliczne zajęcia edukacyjno - integracyjne dla dzieci pn. „Dzień św. Patryka”- patrona Irlandii. Dzień 17 marca jest świętem narodowym i religijnym Irlandii, które zwiastuje nadejście wiosny. Pracownicy Ośrodka zadbali o dekoracje w kolorze zielonym z motywem koniczyny.
Uczestnicy spotkania mieli tego dnia zielony akcent ubrania lub balon w kolorze zielonym, tak jak każe tradycja dnia św. Patryka. Dzieci miały możliwość poznania tradycji, zwyczajów i kultury panującej w innych krajach.
Jak co roku w trakcie spotkania dzieci wyruszyły korowodem na poszukiwanie legendarnego skarbu, aby przechytrzyć złośliwego skrzata Leprikona. Zabawa w poszukiwaczy skarbów okazała się bardzo fascynująca. Uczestnicy odnaleźli ukryty skarb. Później dzieci bawiły się wspólnie z rodzicami. Była to okazja do spędzania wolnego czasu, wzmocnienia więzi rodzinnych. Wszyscy uczestnicy razem spędzili aktywny czas na grach i zabawach.
 
OPS Bielawa