Kontakt


Świadczenie wychowawcze 500+
Informacje: Pokój nr 1 (parter)
Godziny przyjęć:

Od 01 sierpnia 2019 r obsługa Interesantów Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej odbywa się w godzinach:

  • 08.00 – 11.00 i 11.30 - 15.00 w poniedziałek, środę i czwartek,
  • 08.00 – 11.00 i 11.30 – 16.00 we wtorek
  • 08.00 – 11.00 i 11.30 – 14.00 w piątek.


Telefon: 748 333 335 wew 101, 102

Kompendium wiedzy

Od 01 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu tej osoby) albo opiekunowi prawnemu dziecka a także dyrektorowi domu pomocy społecznej  na każde dziecko bez względu na dochód w rodzinie w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Obecnie prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie do 31.05.2021 roku. Aby uzyskać uprawnienia do świadczenia wychowawczego wymagane jest złożenie wniosku. Nie ma konieczności przedkładania jakichkolwiek dokumentów (tylko w sytuacjach wątpliwych Organ może zażądać dostarczenia określonych dokumentów). Jedyną sytuacją w której należy dołączyć dokumenty jest sytuacja gdy ktoś z członków rodziny (bądź jeden z rodziców dziecka) przebywa poza granicą kraju w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wówczas niezbędne będzie dołączenie:

  • Dokumentów potwierdzających aktualną sytuację osoby przebywającej poza granicami kraju (tj. aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu i okresie zatrudnienia poza granicami, adresie zamieszkania, nr,. ubezpieczenia zagranicą oraz nr pesel tej osoby),
  • Dokumentu potwierdzającego aktualną sytuację na rynku pracy drugiego z rodziców przebywającego w kraju (tj. np.: zaświadczenie z pracy o okresie i formie zatrudnienia, zaświadczenie z PUP, ZUS, KRUS itp.),
  • Aktu małżeństwa (w przypadku małżonków),
  • W przypadku oddelegowania do pracy poza granicę kraju – druk A1.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania.

Więcej >>