KontaktŚwiadczenia Alimentacyjne:
Informacje: Pokój nr 12 (1 piętro)
Godziny przyjęć:
w poniedziałki, środy, czwartki
w godzinach 7:30 - 15:30
we wtorki w godzinach 7:30 - 16.30
oraz w piątek w godzinach 7:30 - 14:30

Telefon: 748 333 335 wew 104

Kto może otrzymać świadczenia alimentacyjne?

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń rodzinnych

Dokumenty >>