Ułatwienia dostępu

Świadczenia Rodzinne
Informacje:  Pokój nr 1 (parter)
Godziny przyjęć:

Obsługa Interesantów Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej odbywa się w godzinach:

 • Poniedziałek   730  –1100 i 1400 –1530
 • Wtorek          730  –1100 i 1400 –1630
 • Środa            730  –1100 i 1400 –1530
 • Czwartek       730  –1100 i 1400 –1530
 • Piątek            730  –1100 i 1400 –1430

  Telefon: 748 333 335 wew 101 lub 102

  Dział zajmuje się sprawami dotyczącymi m.in. :

  • Zasiłku rodzinnego
  • Dodatku z tytułu urodzenia się dziecka
  • Dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • Dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • Dodatku z tytułu rozpoczęcia roku
  • Dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • Dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
  • Dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • Zasiłku pielęgnacyjnego
  • Świadczeń pielęgnacyjnych
  • Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  • Specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • Świadczeń rodzicielskich