Ułatwienia dostępu

Świadczenia Alimentacyjne:
Informacje: Pokój nr 12 (1 piętro)
Godziny przyjęć:

  • Poniedziałek   730  –1100 i 1400 –1530
  • Wtorek          730  –1100 i 1400 –1630
  • Środa            730  –1100 i 1400 –1530
  • Czwartek       730  –1100 i 1400 –1530
  • Piątek            730  –1100 i 1400 –1430

 

Telefon: 748 333 335 wew 104

Kto może otrzymać świadczenia alimentacyjne?

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

 

Niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń rodzinnych