Ułatwienia dostępu

Świadczenia Rodzinne
Informacje:  Pokój nr 1 (parter)
Godziny przyjęć:

Obsługa Interesantów Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej odbywa się w godzinach:

 • 08.00 – 11.00 i 11.30 – 15.00 w poniedziałek, środę i czwartek,
 • 08.00 – 11.00 i 11.30 – 16.00 we wtorek
 • 08.00 – 11.00 i 11.30 – 14.00 w piątek.

Telefon: 748 333 335 wew 101 lub 102

Dział zajmuje się sprawami dotyczącymi m.in. :

 • Zasiłku rodzinnego
 • Dodatku z tytułu urodzenia się dziecka
 • Dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatku z tytułu rozpoczęcia roku
 • Dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 • Dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Zasiłku pielęgnacyjnego
 • Świadczeń pielęgnacyjnych
 • Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • Specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Świadczeń rodzicielskich