Ułatwienia dostępu

Kontakt

Świadczenia Rodzinne
Informacje:  Pokój nr 1 (parter)
Godziny przyjęć:

  • Poniedziałek   730  –1100 i 1400 –1530
  • Wtorek          730  –1100 i 1400 –1630
  • Środa            730  –1100 i 1400 –1530
  • Czwartek       730  –1100 i 1400 –1530
  • Piątek            730  –1100 i 1400 –1430

Telefon: 748 333 335 wew 101 lub 102

Informacje ogólne. :

Wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu realizuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.