OPS Aktualności

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bielawy, zmienia się godziny pracy Ośrodka.

 Od 1 listopada 2016 roku Ośrodek będzie czynny wg następującego porządku: 

 

   Poniedziałki – 7.30 – 15.30;

 Wtorki – 7.30 – 16.30;

     Środy – 7.30 – 15.30;

Czwartki – 7.30 – 15.30;

Piątki – 7.30 – 14.30;

 

OPS Bielawa

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, iż istnieje możliwość założenia w dowolnym banku komercyjnym w Polsce tzw. „RACHUNKU RODZINNEGO”. Rachunki rodzinne nie podlegają egzekucji komorniczej, a więc przekazywane świadczenie nie mogę być zajęte przez komornika. Na wspomniany rachunek bankowy wpływać mogą świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, świadczenia wychowawcze (500+) itp, a więc wszystkie świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Otwarcie oraz prowadzenie takiego rachunku jest całkowicie bezpłatne (art. 52a ust 1 ustawy – prawo bankowe). Można korzystać bezpłatnie także z bankomatów. 

Świadczenia niepodlegające egzekucji (zgodnie z art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) to:

 •  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 •  świadczenia rodzinne,
 •  dodatki rodzinne,
 •  dodatki pielęgnacyjne,
 •  dodatki porodowe,
 •  dodatki dla sierot zupełnych,
 •  zasiłki dla opiekunów,
 •  świadczenia z pomocy społecznej,
 •  świadczenia integracyjne
 •  świadczenie wychowawcze
 •  świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej.

Aby założyć rachunek rodzinny należy przedłożyć w banku zaświadczenie o numerze rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którego wypłacane są ww. świadczenia. 

Wynika to z  art. 52 ust 2a ustawy – Prawo bankowe umowa rachunku rodzinnego, oprócz elementów określonych w ust. 2, określa również numery rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na rachunek rodzinny. Zaświadczenia o numerach tych rachunków, wydane przez jednostki wypłacające świadczenia niepodlegające egzekucji, stanowią załączniki do umowy rachunku rodzinnego.”
Stosowne zaświadczenia uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20.

W tej sytuacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zachęca do skorzystania z powyższego przywileju i zakładania darmowych rachunków rodzinnych co ułatwi i usprawni przekazywanie środków oraz dysponowanie nimi.

 

 

 OPS Bielawa

 

W dniu 15.10.2016 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie zorganizował warsztaty plastyczne pn. „Tak Cię widzę Bielawo”. W plenerze brało udział 9 uczniów z trzech bielawskich gimnazjów.

Celem warsztatów malarskich było rozwijanie wyobraźni twórczej i wymiana doświadczeń artystycznych uzdolnionej plastycznie młodzieży oraz chęć stworzenia ciekawych prac malarskich inspirowanych zabytkami i architekturą Bielawy.

Uczestnicy spotkania pasjonują się rysowaniem i malowaniem, dlatego mogli liczyć na cenne wskazówki i fachowe wsparcie plastyka Pana Jana Walkowiaka, które posłużą im w kształtowaniu własnego warsztatu. Przez eksperymentowanie z różnymi materiałami i obcowaniem ze sztuką dzieci uczestnicząc w warsztatach mogły rozwijać swoją wyobraźnię i twórczą wrażliwość.

Warsztaty plastyczne były bardzo udane, powstało wiele ciekawych prac, z których 3 zostały wyróżnione: I miejsce – Nikola Pichniarczyk z Gimnazjum nr 1, II miejsce Sandra Moskal z Gimnazjum nr 3 i III miejsce Justyna Rakieć z Gimnazjum nr 5. Warsztaty stały się formą promocji miasta i wzbogacania jego wizerunku wśród młodych mieszkańców.

Na koniec wszyscy uczestnicy bogatsi w nowe umiejętności i doświadczenie artystyczne mogli pochwalić się swoimi ukończonymi pracami.

 

Serdecznie dziękujemy Panu Janowi Walkowiak za przeprowadzenie warsztatów oraz Państwu Dorocie i Leszkowi Różyckim właścicielom „Pippi Bar” w Bielawie za przygotowanie dla uczestników warsztatów ciepłego poczęstunku.

 

  

 

OPS Bielawa

Free Joomla Lightbox Gallery

 

W dniu 12.10.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie odbyła się cykliczna impreza pt. „Święto pieczonego ziemniaka”. Z powodu złych warunków atmosferycznych spotkanie miało miejsce w budynku OPS. Celem spotkania była integracja dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie. Dzieci wykonały plakaty przedstawiające ziemniaka, mogły wykazać się pomysłowością i twórczym działaniem oraz zdolnościami plastycznymi. W tym roku uczniowie przygotowali i przedstawili krótki program artystyczny związany z „tematyką ziemniaka”. Ponadto podczas zajęć na zgromadzone dzieci czekały liczne „ziemniaczane konkurencje”, zainicjowane przez pracowników tut. Ośrodka. Wszystkie gry i zabawy sprawiły dzieciom nie lada frajdę, mogły wykazać się wiedzą ogólną i dobrym humorem.

Jak na piknik przystało można było zjeść pieczone ziemniaki oraz kiełbaski z grilla. Mimo złej pogody każdemu dopisywał dobry humor, a ciekawe gry i zabawy gwarantowały udaną zabawę. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń.

Dziękujemy Panu Andrzejowi Kawka za bezpłatne przekazanie ziemniaków potrzebnych do zorganizowania spotkania.

 

 

 

                                                                                              OPS Bielawa

Free Joomla Lightbox Gallery