Image is not available

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zaprasza na spotkania

Bielawskiego Klubu Seniora

Image is not available

Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji KURATORA dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Image is not available

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności...

Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

  • Skierowania do programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od dnia 19.09.2017 wydaje skierowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii...

  • Bielawski Klub Seniora

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zaprasza na spotkania   Bielawskiego Klubu Seniora   Spotkania odbywają się co drugi wtorek w godzinach od 16.00 – 18.00 na terenie Górnej części Bielawy w Szkole...

  • Arteterapia w OPS Bielawa

    Pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z wolontariuszami prowadzą cotygodniowe zajęcia arteterapii dla dzieci z Bielawy. Arteterapia to wyzwolenie...