OPS Aktualności

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 września do 15 września 2016r.

W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2016r.

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul.3 Maja 20 od 22 sierpnia 2016 r. u pracowników socjalnych na parterze, w Sekcji Świadczeń pok. nr 13 I piętro, na stronie internetowej OPS Bielawa 

  


                  

Już po raz trzeci w ramach działań profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu przemocy z użyciem mediów elektronicznych pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Pani Agata Świtalska, Pani Monika Szulc – Bernacik i Pan Wojciech Kubasik przeprowadzili warsztaty pn. „Stop Cyberprzemocy”. Warsztaty odbywały się w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie w dniach 16-18 maja 2016 r. Uczestnikami zajęć byli uczniowie trzech klas piątych i szóstych ( tj. Va, VIa i VI b).

Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z formami zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich aby nie krzywdzili swoich rówieśników, a także żeby nie pozostawali obojętni wobec krzywdy innych. Media społecznościowe i sieć stanowią dziś nieodłączną część życia młodych ludzi. W trakcie zajęć omówiono formy cyberprzemocy, skutki dla ofiar oraz konsekwencje prawne dla sprawców. Ponadto przedstawiono sposoby reagowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. Uczniowie pracowali w grupach metodą „burzy mózgów”, która wyzwala kreatywność i twórcze myślenie.

Wielką satysfakcję daje poczucie, że uczniowie maja wiedzę na temat bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych.

 

Mamy nadzieję, że zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy uwrażliwią młodzież na to zjawisko.

STRONA W BUDOWIE. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY. 
STRONA ARCHIWALNA.

Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę.

M. Arnold

 

 

 

 

 

18 maja 2016 roku w  Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym w Bielawie przy ul. Wolności 114 odbyło się spotkanie integracyjne                  zorganizowane z okazji Dnia Matki, przypadającego na 26 maja i Dnia Ojca, przypadającego na 23 czerwca. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Pani Magdalena Brzuska, Wiesława Kawa, Urszula Rutkowska i Bożena Uznańska w partnerstwie z ZPO „MEDSZKOL” w Bielawie oraz Ekologiczną Szkołą Podstawową nr 7 w Bielawie.  

Celem spotkania było rozwijanie u dzieci postaw prospołecznych, wrażliwości na potrzeby innych oraz okazanie wszystkim rodzicom szacunku,       i miłości oraz podziękowanie za trud włożony w wychowanie. Rodzic to synonim miłości i ciepła rodzinnego oraz wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne. Pensjonariuszom spotkanie dało możliwość uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. 

Na początku spotkania głos zabrał Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Robert Bąk, który powitał wszystkich uczestników spotkania. Następnie uczniowie klasy III c i II e Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie pod opieką wychowawczów Pani Jolanty Jasiak i Bożeny Halczuk zaprezentowali przygotowany z tej okazji program artystyczny pod nazwą "Nie ma jak u mamy". 

By umilić pensjonariuszom ten wyjątkowy dzień, były tańce, wiersze i piosenki dla obojga rodziców. Dzieci pokazały jak wiele zawdzięczamy naszym mamom jak i jak ważna jest w naszym życiu. Pensjonariusze ZPO „Medszkol” przedstawili własny program artystyczny, który wyrażał uczucia nas wszystkich do swoich rodziców tych małych i tych sędziwych dzieci. Spotkanie upłynęło w ciepłej i serdecznej atmosferze. 

Wizyta uczniów i ich popisy aktorskie sprawiły pensjonariuszom wiele radości. W oczach wielu z Nich zakręciła się łezka, a na twarzy zagościł radosny uśmiech. Na zakończenie spotkania były życzenia, laurki i kwiaty dla wszystkich rodziców,  słodki poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia. 

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery