OPS Aktualności

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór
na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków MieszkaniowychI. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie pracownika: minimum średnie + 1 rok stażu pracy lub wyższe,

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

 5. Obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office, Open Office,

 6. Nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

 8. Dobry stan zdrowia, nieposzlakowana opinia.

 9. Znajomość ustaw:

 1. o świadczeniach rodzinnych,

 2. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 3. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 4. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 5. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 6. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

 7. o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. WIĘCEJ .......

 

OPS Bielawa

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wspólnie ze Strażą Miejską oraz Chrześcijańską Misją Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” w Bielawie, w związku z okresem jesienno – zimowym, jak co roku, prowadzą akcję pomocy dla osób bezdomnych, bezradnych, ale również osób pod wpływem alkoholu.

Osoby te często przebywają na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

W dniu wczorajszym kolejny raz w tym okresie jesienno – zimowym, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej oraz strażnicy Straży Miejskiej w Bielawie kontrolowali miejsca, w których mogą przebywać osoby zagrożone wyziębieniem m.in. ogródki działkowe, pustostany czy piwnice. Działania te mają charakter pomocowy. Osoby bezdomne mają możliwość uzyskania skierowania do placówek zapewniających całodobowy pobyt, jeżeli wyrażają zgodę na taką formę pomocy, a także mają możliwość skorzystania z ciepłego posiłku dowożonego przez Straż Miejską do wskazanego miejsca pobytu. Mogą także zjeść ciepły posiłek w jadłodajni na terenie Bielawy.

Apelujemy do mieszkańców Bielawy, aby zwracać uwagę na osoby bezdomne, pod wpływem alkoholu, śpiące na ławkach w parku, na klatkach schodowych, przystankach autobusowych czy pustostanach, które nie reagują na próby nawiązania kontaktu. W takich przypadkach należy informować Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejską, Ośrodek Pomocy Społecznej czy Policję, jeżeli ocenimy, że zagrożone jest zdrowie i życie takiej osoby.

 

Numery telefonów:

 

·         999 lub 112 – Pogotowie Ratunkowe,

·         997 lub 112 – Policja,

·         748 334 793 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w dni robocze: poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7:30 do 15:30, we wtorek 7:30 – 16:30, piątek 7:30 – 14:30.

·         748 334 784 – Straż Miejska w Bielawie w dni robocze w godz. 7:00 do 22:00

 

 

  

 

OPS Bielawa

Free Joomla Lightbox Gallery

 

"Dziś cień wosku ci pokaże, co ci życie niesie w darze”

 

W dniu 22 listopada 2016 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie odbyła się cykliczna Zabawa Andrzejkowa dla dzieci. Inicjatorem spotkania byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie we współpracy z Klubem Profilaktycznym „Puchatek”, Szkołą Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Świetlicą Środowiskową przy Parafii p.w. WNMP w Bielawie. Spotkanie odbyło się przy ogromnej pomocy wolontariuszy.

Ideą zabawy była aktywna współpraca oraz integracja społeczności lokalnej, pracowników instytucji działających na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci będących adresatami tych działań. Celem imprezy było promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, koleżeńskiej zabawy oraz wspieranie zdrowych wzorców zachowań. W zabawie andrzejkowej wzięło udział około 70 dzieci. Andrzejki są źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych oraz okazją do dobrej zabawy. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

Dzieci na początku zabawy poznały historię wróżb andrzejkowych oraz te najbardziej popularne m.in. lanie wosku, wróżby z butami, magiczne liczby, serca z imionami przyszłych „wybranków”. Wszystkie wróżby były potraktowane z przymrużeniem oka, a humoru uczestnikom nie brakowało. Były również tańce i zabawy przy muzyce. Dodatkową atrakcją był fakt, że tego dnia organizatorzy spotkania byli przebrani w oryginalne, bajkowe stroje. W trakcie Andrzejek dzieci miały zapewniony słodki poczęstunek, napoje oraz drobny upominek. Dobrą zabawę zawdzięczamy grupie animatorów z Wrocławia.

Zabawę Andrzejkową zorganizowaliśmy dzięki dotacji uzyskanej z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie. Dziękujemy Pani Urszuli Łastowskiej za bezpłatne udostępnienie strojów dla pracowników tut. Ośrodka, a Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dziękujemy za udostępnienie sali na przeprowadzenie imprezy.

Wspólne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci. Tegoroczne Andrzejki możemy uznać za udane, a fotografie wykonane podczas niezwykłej zabawy będą miłą pamiątką. Wszyscy organizatorzy serdecznie dziękują za wspólną zabawę.

 

 

 

 

OPS Bielawa

Free Joomla Lightbox Gallery

 

W sobotę 19 listopada 2016 r. Seniorki z Bielawskiego Klubu Seniora wystąpiły na
XXIII
Wojewódzkim Spotkaniu Artystycznych Klubów Seniora w Piławie Górnej. Krótki występ Seniorek bardzo się podobał wszystkim przebywającym na widowni. Każda piosenka była przyjmowana gromkimi brawami i owacją na stojąco, co było szczególnie wzruszające dla Prowadzącej Bielawski Klub Seniora, Pani Małgorzaty Jędrasik – pracownika socjalnego OPS Bielawa, która od 9 lat pisze teksty piosenek i wspiera Seniorki podczas każdego występu.

 

Po części artystycznej uczestnicy Spotkań Artystycznych Klubów Seniora udali się do szkoły podstawowej aby wspólnie bawić się z pozostałymi uczestnikami na Balu Seniora.
Przy okazji tego spotkania zrodziło się wiele nowych pomysłów, które już wkrótce zostaną wcielone w życie Bielawskiego Klubu Seniora. Seniorki kolejny raz udowodniły, że można
w każdym wieku tryskać energią i radością życia. Występ Seniorek pokazał również, że rola osób starszych nie kończy się tylko na pozostaniu w domu ale i dał możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w szerszym gronie.

  

OPS Bielawa

Free Joomla Lightbox Gallery