Image is not available

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.

Image is not available

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności...

Gminny Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Stop Przemocy” Nr telefonu – 535 – 472 -733

Image is not available

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zaprasza na spotkania

Bielawskiego Klubu Seniora

Arrow
Arrow

Aktualności

  • Ognisko pod hasłem „ Bezpieczny powrót do szkoły”.

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie - Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej wraz z wolontariuszami tut. Ośrodka w ramach działań środowiskowych zorganizował ognisko dla dzieci z Bielawy pod hasłem „...

  • Spotkania edukacyjne "Poznajemy zawody"

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie - Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej od września br. będzie organizować dla dzieci z naszego miasta cykliczne spotkania edukacyjne pn. ”Poznajemy zawody”. W dniu...

  • Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina osobom zainteresowanym zamieszkałym na terenie Gminy Bielawa skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie stypendium szkolnego na rok...